All posts by Peter Zupan

NUK storitev digitalizacije knjig po naročilu

V Narodni in univerzitetni knjižnici izvajamo storitev digitalizacije knjig po naročilu (EOD) http://www.dlib.si/eod/, s pomočjo katere lahko naročite e-knjige gradiva iz zbirk NUK, ki je bilo izdano med leti 1500 in 1945. Storitev e-knjige po naročilu je sedaj na voljo v 26 knjižnicah v 12 državah EU.

Najnovejša članica mreže je Univerzitetna knjižnica Umeå iz Švedske.

Informativna zgibanka o storitvi EOD.

Financiranje podiplomskega študija družboslovja in humanistike v tujini

Rok za prijavo je petek, 6. maj 2011.

Štipendija vključuje šolnino ter življenjske in študijske stroške v višini 12.000,00 evrov za posamezno študijsko leto.

Nadaljnje informacije so na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studij-slovenskih-drzavljanov-v-tujini-za-leto-2011-105-jr/

Erasmus informativni dan

Obveščamo vas, da bo v sredo, 19. januarja 2011, ob 10.30 v predavalnici 34 informativno srečanje za študijske izmenjave in prakse Erasmus. Srečanje je s strani študentov vsako leto zelo dobro obiskano, za tiste, ki želijo v tujino preko tega programa, pa je udeležba zaradi številnih koristnih informacij zelo priporočljiva, saj bodo obrazloženi postopki prijave in nadaljnje urejanje formalnosti. Na sestanku bo prisotna gospa Bibi Ovaska Presetnik, ki na UL skrbi za naše študente, ki odhajajo na študij v tujini, in pa gospa Urška Ravnik, ki ureja področje praks. Poleg tega bodo svoje izkušnje z bodočimi “Erasmovci” delili tudi študenti, ki so izmenjavo Erasmus že opravili.

Bodi prostovoljec in spremeni svoj svet!

Tudi v Evropskem letu prostovoljstva ponujamo priložnosti za prostovoljno delo na več kot 1000 mednarodnih taborih po vsem svetu ter v različnih programih dolgoročnega prostovoljnega dela!
Vključite se lahko v širok spekter aktivnosti: delo na uveljavljanju ženskih pravic in boj proti različnim oblikam diskriminacije, okoljevarstveno delo, osveščanje mladih, delo z otroci v mladinskih centrih, medkulturni in umetniških projekti…
Udeležba na prostovoljnih projektih nudi intenzivno delovno izkušnjo in omogoča globlji vpogled v drugo kulturo, ki se lahko v marsičem razlikuje od nam domačih navad in vedenjskih vzorcev. Ne izpustite odlične priložnosti za pridobivanje izkušenj, spoznavanja sveta in notranjo rast!
Naši prostovoljci vam bodo predstavili:
 • Zanimiv delovni tabor v Evropi
 • Prostovoljski projekt v Južnoafriški republiki znotraj projekta GLEN
 • Možnosti prostovoljnega dela v Gani bo predstavil koordinator Embracing Hidden Talents network gospod Ebenezer Parditey
 • Svojo izkušnjo z dolgoročnega prostovoljskega dela na Finskem znotraj programa
Evropske prostovoljne službe bo predstavila Maruša Vukelić. Seznanili vas bomo tudi s postopki prijave in iskanjem različnih projektov.
Dobimo se 06.01.2011 ob 17h v Knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, 4. nadstropje.

Projekt Basileus

ERASMUS MUNDUS ACTION 2 ponovno razpisuje projekt Basileus, ki študentom UL ponuja možnost pridobitve štipendije za izmenjavo ali redni študij na eni izmed 12 univerz na Balkanu,

 • Fan S. Noli University Korce (Albania), University of Skhodra (Albania)
 • University of Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Ss. Cyril and Methodius Skopje (FYRO)Macedonia
 • University St. Kliment Ohridski Bitola (FYRO) Macedonia, South East European University Tetovo (FYRO)Macedonia
 • University of Prishtina (Kosovo),
 • University of Montenegro (Montenegro),
 • University of Belgrade (Serbia), University of Kragujevac (Serbia)
 • University of Novi Sad (Serbia), University of Zagreb (Croatia)

Vsi izbrani studenti morajo začeti z izmenjavo oz študijem najkasneje do 31.12.2011.
Štipendije so izjemno visoke – poleg oprostitve šolnine, plačila zdravstvenega zavarovanja in plačila potnih stroškov (za povratno potovanje) bodo izbrani dodiplomski in podiplomski magistrski študenti mesečno prejeli 1000 evrov, doktorski 1500 evrov  in podoktorski študenti 1800 evrov.

Rok za prijavo je 15. 2. 2011. Več informacij je na voljo na spletni strani http://www.basileus.ugent.be, osnovna navodila pa najdete v priponki na spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/MednarodnaPisarna/Mobilnost/Razpisi.html.

Comenius Asistent

Akcija Comenius Asistent je namenjena bodočim učiteljem katerega koli predmeta, ki so končali vsaj dve leti študijskega programa za poklic učitelja, in bodočim učiteljem, ki so študij že končali, a še nikoli niso bili redno zaposleni kot učitelji. Pedagoško prakso lahko opravljajo v izbrani šoli gostiteljici v tujini, in sicer najmanj 13 tednov in največ 45 tednov.

Akcija se izvaja v okviru programa Vseživljenjsko učenje, osrednjega programa EU na področju izobraževanja in usposabljanja.
Več o akciji boste lahko izvedeli na INFORMATIVNEM DNEVU,  ki bo dne 13. 1. 2010 ob 11h v Modri sobi (5. nadstropje) Filozofske fakultete.

Informacije vam bo predstavila Maja Abramič, nacionalna koordinatorka programov eTwinning in Comenius asistenti, CMEPIUS.

Natečaj za najboljši haiku

Revija Apokalipsa razpisuje

13. MEDNARODNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI HAIKU

Pošljete lahko največ šest neobjavljenih haikujev. Izbira te »najčistejše, najkrajše in najbolj poetične« pesniške oblike ne bo omejena z metriko 5-7-5 ali s kako posebno tematiko.

Predvidenih je več praktičnih nagrad, najboljši haikuji pa bodo objavljeni v septembrski številki revije Apokalipsa v letu 2011. O rezultatih natečaja bodo nagrajeni avtorji osebno in javno obveščeni. Prispele haikuje bo ovrednotila mednarodna žirija v sestavi: Edin Saračević, Silva Trstenjak in Alenka Zorman.

Haikuje pošljite v štirih izvodih, označenih s šifro, najkasneje do 15. marca 2011 na naslov REVIJA APOKALIPSA, Ul. Lili Novy 25, 1000 Ljubljana s pripisom Za haiku natečaj. Pošiljka naj vsebuje tudi zapečateno, s šifro označeno kuverto s podatki o avtorju (ime in priimek, naslov, spletni naslov ali elektronsko pošto, telefon, poklic, starost). V primeru pošiljke na elektronski naslov: revija@kud-apokalipsa.si, pa pošljite dve ločeni priponki označeni z šifro – v eni naj bodo haikuji, v drugi pa podatki.