Razpis za tutorje študente

Tutorstvo je kot pomemben dejavnik zviševanja kvalitete študija eden od ciljev Bolonjske prenove. H kvaliteti študija bomo pripomogli tudi z vsestranskim (strokovnim, socialnim in orientacijskim) spremljanjem študentov skozi študij.

Namen tutorskega sistema na FF je ustvariti pogoje za: organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija; krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FF kot celoto; uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje; reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami; izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent FF, ki je vpisan najmanj v drugi letnik. Študentje dvopredmetnih študijskih programov se lahko prijavijo za mesto tutorja študenta na obeh oddelkih. Od kandidatov se pričakuje poznavanje strukture FF in delovanje tutorskega sistema ter FF kot celote, poznavanje študijske in splošne študentske problematike na svojem oddelku.

Za tutorje in koordinatorje bo organizirano izobraževanje, ki bo med 24. in 26. septembrom 2010. Lokacija (izven Ljubljane) bo znana naknadno. Izobraževanje je za vse udeležence brezplačno. Udeležba je za vse študente, ki želijo biti tutorji/koordinatorji obvezna. Tutorji, ki študirajo po bolonjskih programih, bodo imeli možnost uveljavljati to dejavnost kot zunanji izbirni predmet Študentsko tutorstvo (3 KT).

Rok za prijavo je 30. 6. 2010. Prijava mora vsebovati: ime in priimek študenta/-ke, mesto, na katero se prijavljate, ter oddelek, smer študija, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko, potrdilo o vpisu.

Prijave naslovite na naslov:

Filozofska fakulteta Študentska pisarna (za tutorstvo) Aškerčeva 2 1000 Ljubljana

s pripisom ZA RAZPIS – NE ODPIRAJ.

Razpis TUTORSTVO 2010

Dodaj odgovor

Tvoja e-pošta ne bo objavljena. Zahetvana polja so označena *