Predavanja prof. Anite Malmqvist

Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko gostuje  v tem tednu gostuje prof. Anita Malmqvist z Univerze Umea, Švedska.
Imela bo tri predavanja:

 • v sredo 26. 3. 2008 ob 14.40 v sobi 302:
  “Zur Stellung der Phraseologieforschung in Schweden, zu einem Buchprojekt und zu einer Studie zum Somatismus Hand.”
  »Položaj frazeoloških raziskav na Švedskem, knjižni projekt in študija o somatizmu – roka«
 • v četrtek 27. 3. 2008 ob 8.30 v Didaktični učilnici:
  “Wer entscheidet? Manifestationen von Macht und Identität in kollaborativen Gesprächen über lernerproduzierte, fremdsprachliche Texte.”
  »Kdo odloča? Manifestacije moči in identitete v kolaborativnih pogovorih o tujejezičnih besedilih študentov«
 • v četrtek 27. 3. 2008 ob 15.00 v Modri sobi (V. nadstropje):
  “Language Awareness – Goals, Domains and Potentials”
  »Jezikovna zavest – cilji, področja in zmožnosti«

Predavanja bodo potekala v nemškem (prva dva) in angleščini (zadnje).

Prisrčno vabljeni!

Dodaj odgovor

Tvoja e-pošta ne bo objavljena. Zahetvana polja so označena *