Gradivo

Med gradivo spadajo zapiski s predavanj, različne skripte, izvlečki, obnove, zbirke, eseji, seminarji, primeri testov, izpitov, kolokvijev in podobni pripomočki za lažji študij. Glede na to, da so avtorji tega gradiva študentje, ne moremo odgovarjati za nepopolnost, nepravilnost, netočnost in nepodrobnost posredovanih podatkov ter slovnične in druge napake ali pomanjkljivosti. Bomo pa zelo veseli, če se boste lotili lektoriranja in to delili z nami.

Gradivo načeloma objavljamo kot delo avtorja, ki želi ostati anonimen, vendar lahko pri pošiljanju gradiva po e-mailu (kontaktna oseba v rubriki Kontakt) izrazite željo po objavi avtorja prispevka. Avtor bo prikazan v oklepaju poleg opisa datoteke.
Gradivo je razdeljeno v 4 splošne kategorije – po letnikih. Na seznamih boste našli urejene sezname gradiva, ki si ga lahko presnamete na svoj računalnik v datotekah .pdf.
Večina gradiva je bila v procesu akademskega dela na naši fakulteti že uporabljenega, zato pozabite na COPY in PASTE, saj vas bodo predavatelji po vsej verjetnosti odkrili, izpadli boste kot popolni bedaki, pa še s fakultete lahko letite. Naj vam gradivo raje služi kot dodatek k lastnemu delu in zapiskom.
Učenje s pomočjo gradiva, ki ga dobite npr. na internetu, ni najbolj kakovostno. Zato vas, študente, vzpodbujamo k izdelavi lastnih zapiskov, izvlečkov ipd. saj se s tem naučite mnogo več, kot le z branjem besed izpod tujega peresa. Tak način učenja je tudi bolj zanimiv, dinamičen, fleksibilen in prispeva k oblikovanju kritičnega mišljenja, za katerega si prizadevamo na naši fakulteti. Hodite na predavanja, seminarje in vaje in si delajte zapiske. S tem boste pridobili veščine razločevanja pomembnih podatkov od nepomembnih, razvili sposobnost zapisovanja informacij in tako prispevali k razvoju svojih pisnih sposobnosti in slušnega razumevanja v tujem jeziku.
Uspešen študij!

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Razno:

One thought on “Gradivo”

Dodaj odgovor

Tvoja e-pošta ne bo objavljena. Zahetvana polja so označena *

Alles Deutsch oder was?